Email: info@bowleninassen.nl   | Telefoon: 0592-345611

Bespreek een Baan

Bekijk ons Menu en Bestel

Privacy Policy

Privacyverklaringbedrijfsbowlen

Asser Bowling Centrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van bowleninassen.nl en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een inschrijving voor de nieuwsbrief op de website aan bowleninassen.nl verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

Uw naam en/of bedrijfsnaam
Uw contactpersoon voor bedrijfsbowlen
Uw telefoonnummer
Uw mailadres
Uw onderwerp van het mailcontact
Hoe u ons gevonden hebt

WAAROM BOWLENINASSEN.NL DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Bowleninassen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om uw reservering/aanvraag te verwerken en of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan bowleninassen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Bowleninassen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Bowleninassen.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bowleninassen.nl.
Bowleninassen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Bowleninassen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van bowleninassen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Bowlen in AssenbedrijfsbowlenGroningerstraat 95
9402 LA Assen
Tel: 0592-345611
info@bowleninassen.nl